Valinformation 2018 och tider för röstning

Aug. 4, 2018

Bor du utomlands och vill rösta i valen 2018 och 2019? 


Personröstning på konsulatet är inte längre möjligt


Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år. 

Vem får rösta 

DITT RÖSTKORT
Ditt utlandsröstkort börjar skickas ut ungefär två månader före valdagen, och ska senast ha anlänt den 26 juli. Röstkortet kan användas vid brevröstning eller vid röstning på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. För att du ska få utlandsröstkortet måste du ha en uppdaterad adress hos Skatteverket.  


För brevröstning behövs 2 vittnen. De behöver inte vara svenskar men får inte vara nära anhörig. All denna information finns i kuvertet för brev röstning eller klicka här


Anmäl dig till röstlängden via Skatteverket. Du anmäler dig till röstlängden med Skatteverkets blankett ”Ny adress/röstlängd för utvandrad”.  

Anmäl dig till röstlängden 


För mer information

Konsulatet i Zürich kommer att ha öppet för röstning under följande tider: 

Tisdag     21/08         13.00 - 15.00

Onsdag   22/08         13.30 - 15.30 

Torsdag   23/08          17.30 - 19.00

Tisdag     28/08          13.30 - 15.30


Observera att under dessa tider kommer konsulatet endast vara öppet för röstmottagning. Inga andra konsulatsärenden kommer att behandlas under dessa tider.  Man kan inte rösta under våra normala öppettider utan endast dessa tider ovan.  Den 28/8 är sista dagen som vi har öppet för röstning.