Valinformation för EU valet 09.06.2024

June 9, 2024

Bor du utomlands och vill rösta i Europavalet 2024? 

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i val till Europaparlamentet.              Vem får rösta 

Rösta från utlandet 


DITT RÖSTKORT
Ditt utlandsröstkort börjar skickas ut ungefär 50 dagar före valdagen, och ska senast ha anlänt den 25/4 2024. Röstkortet kan användas vid brevröstning eller vid röstning på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.     

För att du ska få utlandsröstkortet måste du ha en uppdaterad adress hos Skatteverket.  Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år om du inte har varit i kontakt med skatteverket på 10 år. 

Anmäl dig till röstlängden via Skatteverket. Du anmäler dig till röstlängden med Skatteverkets blankett ”Ny adress/röstlängd för utvandrad”.  

Anmäl dig till röstlängden 


För brevröstning behövs 2 vittnen. De behöver inte vara svenskar . All denna information finns i kuvertet för brev röstning eller klicka  här

För mer information


Konsulatet i Zürich kommer att ha öppet för röstning under följande tider: 

Torsdag    23/5      16.00-18.30
Tisdag      28/5      16.00-18.30

Onsdag    29/5      09.00-11.00


Observera att under dessa tider kommer konsulatet endast vara öppet för röstmottagning. Inga andra konsulatsärenden kommer att behandlas under dessa tider.  Man kan inte rösta under våra normala öppettider utan endast dessa tider ovan.