Allmän information för valet 2018

Jan. 23, 2018

Bor du utomlands och vill rösta i valen 2018 och 2019? 

Allmän information: Rösträtt för utlandssvenskarSom svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år. 


Anmäl dig till röstlängden via Skatteverket. Du anmäler dig till röstlängden med Skatteverkets blankett ”Ny adress/röstlängd för utvandrad”.


Skatteverket behöver få din anmälan senast den 3 augusti 2018 för att den ska hinna registreras innan riksdagsvalet. Röstlängden skapas 30 dagar före valdagen med de uppgifter som då finns registrerade i folkbokföringen.

Anmäl dig till röstlängden