News

Sport week - 11, 12 & 13 February 2020 -Only Passports

Jan. 8, 2020

Limited service on February 11, 12 and 13- 2020

More Info →

Application of passport / ID in Bern or in Sweden

Jan. 7, 2020

Har du för avsikt att söka nytt pass eller ID kort. Tänk då på följande...

More Info →

Ansökan av samordningsnummer

Jan. 7, 2020

Har ni fått barn som är fött utanför Sverige och vill söka samordningsnummer

More Info →

Visa application and biometrics

Jan. 6, 2020

Visa application or biometrics

More Info →

Traveling to Sweden with pets/ Schweden Reise mit Haustiere

Jan. 5, 2020

Mit Haustieren nach Schweden reisen

More Info →