Söka pass / ID kort i Sverige

Jan. 2, 2018

- vid ansökan av pass / ID kort måste en giltig svensk identitetshandling kunna visas upp.

- skulle pass / ID kort redan ha gått ut kan det bli problem med pass / ID ansökan med risk för avslag.