Ansökan av pass / ID i Bern eller i Sverige

Jan. 7, 2019

Ett svenskt pass/ID kort kan inte förlängas. Man måste söka ett nytt. 

Ansöka om pass i Sverige

- vid ansökan av pass / ID kort måste en giltig svensk identitetshandling kunna visas upp. Vad är giltigt som svenskt ID

- skulle pass / ID kort redan ha gått ut kan det bli problem med pass / ID ansökan med risk för avslag.


Ska du söka pass i Schweiz så kan du bara göra det i Bern men du kan hämta passet i Zürich

Ansöka om pass i Bern för vuxna

Ansöka om pass i Bern för personer under 18 år

Tidsbeställning för pass i Bern 


Ambassaden i Bern har telefontid för passfrågor och andra passärenden på:

måndagar kl. 14:00-15:00 samt torsdagar 11:00-12:00. Telefonnumret är 031-328 70 09.

Det går även att kontakta Berns passavdelningen direct via mejladress: ambassaden.bern@gov.se