Application of passport / ID in Bern or in Sweden

Feb. 4, 2020

Ett svenskt pass/ID kort kan inte förlängas. Man måste söka ett nytt

Ansöka om pass i Sverige

Nya regler från 01.04.2019

Pass för vuxna och barn över 12 år gäller i 5 år.

Pass för barn under 12 år gäller i 3 år.


- vid ansökan av pass / ID kort i Sverige måste en giltig svensk identitetshandling kunna visas upp. Vad är giltig svensk ID handling

- skulle pass / ID kort redan ha gått ut kan det bli problem med pass / ID ansökan i Sverige med risk för avslag.


Ska du söka pass i Schweiz så kan du bara göra det i Bern och inte på konsulatet i Zürich men du kan hämta passet i Zürich.
Vi har ingen kamera i Zürich. 

Ansöka om pass i Bern för vuxna  

Ansöka om pass i Bern för personer under 18 år


Ambassaden i Bern har tidsbokning för pass som kan göras på deras hemsida.  För passfrågor och andra passärenden , vänligen kontakta Berns passavdelning direkt via mejladress: ambassaden.bern-pass@gov.se


Behöver du beställa ett personbevis, klicka här