Application of passport / ID in Bern or in Sweden

Jan. 7, 2019

Ett svenskt pass/ID kort kan inte förlängas. Man måste söka ett nytt. 

Ansöka om pass i Sverige

Nya regler från 01.04.2019

Pass för vuxna och barn över 12 år gäller i 5 år.

Pass för barn under 12 år gäller i 3 år.- vid ansökan av pass / ID kort måste en giltig svensk identitetshandling kunna visas upp. Vad är giltigt som svenskt ID

- skulle pass / ID kort redan ha gått ut kan det bli problem med pass / ID ansökan med risk för avslag.


Ska du söka pass i Schweiz så kan du bara göra det i Bern men du kan hämta passet i Zürich

Ansöka om pass i Bern för vuxna  

Ansöka om pass i Bern för personer under 18 år

Tidsbeställning för pass i Bern 


För passfrågor och andra passärenden , vänligen kontakta Berns passavdelningen direct via mejladress: ambassaden.bern@gov.se