News

Semester stängt /closed for vacation 2019

June 4, 2019

Semester stängt /closed for vacation

More Info →

Visa requirements for Sweden . Traveling with only an ID card.

May 29, 2019

Traveling with only an ID card - Countries which citizens need a visa

More Info →

Traveling to Sweden with pets/ Schweden Reise mit Haustiere

May 2, 2019

Mit Haustieren nach Schweden reisen

More Info →

Ansökan av samordningsnummer

Jan. 9, 2019

Har ni fått barn som är fött utanför Sverige och vill söka samordningsnummer

More Info →

Application of passport / ID in Bern or in Sweden

Jan. 7, 2019

Har du för avsikt att söka nytt pass eller ID kort. Tänk då på följande...

More Info →