Hämtning av pass och ID kort /to pick up passport /ID card

Feb. 4, 2020

Upphämtning av pass och ID kan göras utan tidsbeställning under våra öppettider.

Pass / ID måste hämtas personligen (ingen fullmakt). Ska pass för barn hämtas ut så behöver barnet/n inte vara med. Barns pass får endast hämtas av en vårdnadshavare.   

Expeditonsavgiften ska betalas kontant. 

Finns gammalt pass / ID så ska det tas med för makulering annars behövs ett legitimation.