Sport week - 11, 12 & 13 February 2020 -Only Passports

Jan. 1, 2020

Tisdag, onsdag & torsdag 11, 12 och 13/02 -2020 kommer konsulatet att vara öppet endast för utlämning av pass & ID kort.
Namnanmälan, ansökan av samordningsnummer eller BIB- bibehållande av sv. medborgarskap och alla andra eventuella ärenden etc kommer inte att kunna göras under denna vecka.
Konsulatet öppnar igen med full service tisdagen 18 february kl. 09.00.


Tuesday, Wednesday and Thursday, February 11, 12 and 13 - 2020  the Consulate will be open but with restricted service.  Only passports and ID cards will be handed out.
Registration of children, application to receive a "Coordination number or any other matters will not be handled during this week.  

The Consulate will re-open again with regular service on Tuesday February 18th at 09.00.