Wednesday May 9th - No samordningsnummer

Feb. 5, 2018

Onsdag 9/5 -2018 kommer konsulatet att vara öppet endast för utlämning av pass & ID kort.
Namnanmälan, ansökan av samordningsnummer eller BIB- bibehållande av sv. medborgarskap och alla andra eventuella ärenden etc kommer inte att kunna göras onsdagen den 9/5-2018.
Konsulatet öppnar igen med full service tisdagen den 15 maj kl. 09.00.


On Wednesday May 9th,  the Consulate will be open but with restricted service. 
Only passports and ID cards will be handed out.

Registration of children, application to receive a "Coordination number or any other matters will not be handled on Wednesday May 9th. 

The Consulate will re-open again with regular service on Tuesday May 15th at 09.00.