Week 40 - 2, 3 and 4 of October - Only Passports

July 11, 2018

Tisdag, onsdag & torsdag 2, 3 och 4/10 -2018 kommer konsulatet att vara öppet endast för utlämning av pass & ID kort.
Namnanmälan, ansökan av samordningsnummer eller BIB- bibehållande av sv. medborgarskap och alla andra eventuella ärenden etc kommer inte att kunna göras under denna vecka.
Konsulatet öppnar igen med full service tisdagen den 9 oktober kl. 09.00.


On Tuesday, Wednesday and Thursday, October 2nd, 3rd and 4th, 2018  the Consulate will be open but with restricted service. 
Only passports and ID cards will be handed out.

Registration of children, application to receive a "Coordination number or any other matters will not be handled during this week. . 

The Consulate will re-open again with regular service on Tuesday October 9th at 09.00.