Torsdagen / Thursday 03/10

Sept. 10, 2019

Konsulatet i Zürich är helt stängt torsdagen 03.10.2019 

The Consulate is completely closed on Thursday October 3rd.