Torsdag / Thursday 30/5

Dec. 21, 2018

Konsulatet är stängt torsdagen 30/5 pga helgdag.

The Consulate is closed on Thursday 30/5 due to a public holiday.