Old Swedish banknotes and coins

June 27, 2017

Påminnelse

Efter den 30 juni 2017 kommer alla gamla svenska pengar utom den svenska 10-kronan att vara ogiltiga.

Reminder 

As of June 30, 2017 all old Swedish notes and coins will be invalid EXCEPT for the swedish 10- Kronor coin.More Information