October 3, 4, 5, 2017 Week 40

Aug. 10, 2017

Konsulatet i Zürich har stängt fr.o.m.  3 okt.  t.o.m. 5 okt. . Dock kan pass, ID samt körkort utlämnas under denna tid.
Namnanmälningar för barn samt ansökning av bibehållande av sv. medborgarskap och dyl. kan ej ske under denna tid.


The Consulate will be closed between Oct. 3rd and Oct 5.  However, passports, Id-cards and drivers license can be handed out during this time. 

All other applications, such as registration of children or applications to keep the Swedish citizenship etc. will not be accepted.