Sommer Vacation 2017

June 20, 2017

Konsulatet i Zürich kommer att ha öppet 18/7 och 19/7-2017 men med utgivning av endast pass, ID samt körkort.  Namnanmälningar för barn samt ansökning av bibehållande av sv. medborgarskap och dyl. kommer ej att tas emot.

Konsulatet kommer att ha semester stängt från torsdagen 20/7 t.o.m. tisdagen 8/8-2017. Konsulatet öppnar igen onsdagen 9/8-2017 klockan 09.00.The Consulate will be open on 18/7 and 19/7- 2017 but with restricted service. Only passports, Id-cards and drivers license will be handed out.  All other applications, such as registration of children or applications to keep the Swedish citizenship etc. will not be accepted. 

There after the Consulate will be closed for vacation from Thursday 20/7 until Tuesday 8/8-2017.  The Consulate will be open again on Wednesday 9/8 at 09.00.