Torsdag / Thursday 19.10. 2023

Oct. 17, 2023

Torsdag  19.10. 2023  har konsulatet stängt från kl. 10.00, endast öppet mellan kl. 9.00- 10.00. Vi öppnar åter tisdagen 24.10 kl. 09.00.

Please be advised that the Consulate will be closed from 10.00 on Thursday 19 October, only open between 9.00-10.00 o'clock and will re-open on Tuesday 24 October at 09.00.