NEWS

Tisdag / Tuesday 26.03. 2019

Jan. 8, 2019

Konsulatet har stängt hela dagen tisdag 26.03

Read More

Ansökan av samordningsnummer

Jan. 8, 2019

Har ni fått barn som är fött utanför Sverige och vill söka samordningsnummer

Read More

Application of passport / ID in Bern or in Sweden

Jan. 7, 2019

Har du för avsikt att söka nytt pass eller ID kort. Tänk då på följande...

Read More

Study in Sweden

Jan. 6, 2019

Future Studies in Sweden - General information

Read More

Easter week - 16, 17 and 18 of April 2019 - Only Passports

Jan. 2, 2019

Limited service on April 16, 17 and 19 - 2019

Read More

Traveling to Sweden with pets/ Schweden Reise mit Haustiere

Jan. 2, 2019

Mit Haustieren nach Schweden reisen

Read More

Visa application and biometrics

Jan. 2, 2019

Visa application or biometrics

Read More

Old Swedish banknotes and coins

Dec. 30, 2018

Changes of the swedish notes and coins

Read More